Francois Drie (-1802)


Genealogie

(Uitgestorven 2002)


Zie voor meer informatie mijn blogbijdrage Drie zonder van: Franse Frans.


I. Francois (Fransua, Frans) Drie (Foudry), uit Frankrijk, begr. Utrecht, Nicolaikerk 28 april 1802 (wonende in het Bagijnesteegje), tr. Anna Henrij (Henri, Hanri), geb. [Groningen] omstr. 1759, koopvrouw (1822), † Utrecht 23 aug. 1840, dr. van Frans Hanri en Catharina Hek; zij hertr. Utrecht, Buiten Wittevrouwenpoort 17 dec. 1803 Pierre Calmet, koopman.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Drie, geb. Amsterdam 31 mei 1782, ged. Amsterdam (Franse Kapel, get. Pierrre Dorant en Elisabeth Neuviel), † Utrecht 2 aug. 1821, tr. Utrecht 15 dec. 1801 Jan van der Vlis, ged. Utrecht 21 april 1783, timmerman (1811), † Utrecht 9 maart 1856, zn. van Jeroon en Pieternella Harenkaspel; hij hertr. Utrecht 5 juni 1822 Willemijntje Krijnders en tr. 3e Utrecht 23 febr. 1853 Helena van Puffelen.
2. Maria Drie, ged. Utrecht 12 april 1784 (get. Jean l’Église).
3. Frans Drie, ged. Utrecht 22 nov. 1785 (get. Elisabeth Delsari), begr. Utrecht, Jacobikerk 13 jan. 1786.
4. Frans Drie, ged. Utrecht 20 maart 1787 (get. Frans Delso).
5. Jean Roos Drie, ged. Utrecht 22 juli 1788 (get. Jean Roos Delsant).
6. Joanna Clasina (Antoinetta) de Rij (Drie), geb. Utrecht 20 juni 1790, † ’s-Gravenhage 10 dec. 1864, tr. Utrecht 2 april 1823 Christophe Balibus, geb. “Germanes” (Cantal, Auvergne, Frankrijk) omstr. 1794, ketellapper (1823), koopman (1861), koperslager (1825), † Utrecht 8 dec. 1861, zn. van Antoine en Maria Buget.
7. Catrina Drie, begr. Utrecht, Jacobikerk 14 sept. 1793 (in de Potterstraat).
8. Georgius Drie, ged. Utrecht 28 april 1794 (get. Margrita Maria Lorea).
9. Maria Drie, begr. Utrecht, Jacobikerk 9 mei 1794 (in de Potterstraat, aan de kinderziekte).
10. Maria Drie, begr. Utrecht, Jacobikerk 5 april 1795 (in de Potterstraat).
11. Johan Drie, begr. Utrecht, Jacobikerk 17 okt. 1795 (in de Potterstraat).
12. Glaudius Drie (Foudrij), ged. Utrecht 8 sept. 1796, scharenslijper (1821), † Utrecht 22 aug. 1821 (get. Glaude Camus).
13. Jacobus, volgt II.

II. Jacobus Drie (Foudry), ged. Utrecht, Buiten Wittevrouwenpoort 19 febr. 1798, scharenslijper (1821), parapluieverkoper (1823), koopman (1823), regenschermmaker (1849), kroeghouder (1851), kastelein (1857), tekent ‘J. Foudry’ tot 1822 en ‘J. Drie’ vanaf 1823, † Utrecht 26 sept. 1861, tr. 1e Utrecht 12 juni 1822 Maria Elisabeth Lajoux (La Joux, Lafoux, Lajour), ged. Utrecht 7 mei 1799, † ald. 25 dec. 1848, dr. van Jean Baptiste Lafoux (Lafour) en Elisabeth Lutterveld; tr. 2e Utrecht 14 mei 1851 Joanna Margarita Helena van der Linden, ged. Utrecht 7 sept. 1807, † ald. 3 jan. 1885, dr. van Josephus en Henrica Baillets; zij hertr. Utrecht 22 okt. 1862 Gerardus Jacobus van der Veer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Antoinetta Pieternella Elisabeth Drie, geb. Utrecht 15 maart 1823, † ald. 8 mei 1823.
2. Franciscus Drie, geb. Utrecht 8 juni 1824, † ald. 10 nov. 1826.
3. Pieter, volgt IIIa.
4. Christoffel Drie, geb. Utrecht 29 sept. 1825, † ald. 12 nov. 1826.
5. Jacobus, volgt IIIb.
6. Levenloze zoon, geb. Utrecht 28 okt. 1828.
7. Maria Drie, geb. Utrecht 10 nov. 1829, † Schoonhoven 7 jan. 1905, tr. Utrecht 30 april 1851 Dirk Jacobus Klarenbeek, geb. Utrecht 18 maart 1823, schoenmaker (1851), † Schoonhoven 13 sept. 1888, zn. van Matthijs en Cornelia Kuijt en wedr. van Jacoba Verhoog.
8. Christoffel Drie, geb. Utrecht 12 okt. 1831.
9. Anna Drie, geb. Utrecht 9 dec. 1832, † ald. 3 febr. 1835.
10. Jacob Drie, geb. Utrecht 26 jan. 1834, boekdrukker (1857), † Utrecht 2 jan. 1884, tr. 1e Utrecht 20 mei 1857 Helena Catharina Klarenbeek, geb. Utrecht 10 okt. 1833, naaister (1857), † Utrecht 24 nov. 1874, dr. van Matthijs en Cornelia Kuijt; tr. 2e Vleuten 21 april 1875 Theodora Johanna Hein, geb. Vleuten 15 maart 1845, † Utrecht 3 juni 1922, dr. van Henricus Joannes en Cornelia van Steenderen; zij hertr. na 1884 Johannes Hendrikus van Oostendorp.
11. Franciscus Drie, geb. Utrecht 21 jan. 1836, † ald. 10 aug. 1837.
12. Victor Drie, geb. Utrecht 19 juli 1837, † ald. 5 aug. 1837.
13. Petronella Drie, geb. Utrecht 27 nov. 1838, † ald. 28 juli 1849.
14. Anna Drie, geb. Utrecht 14 febr. 1840, † ald. 5 maart 1840.
15. Levenloze dochter, geb. Utrecht 13 jan. 1841.
16. Anthonia Drie, geb. Utrecht 3 febr. 1842, † ald. 10 juni 1842.
17. Victor Drie, geb. Utrecht 24 maart 1843, † ald. 19 april 1843.
18. Antonius Drie, geb. Utrecht 29 nov. 1845, bediende (1884), tapper (1871), † ’s-Gravenhage 6 maart 1884, tr. Maria Jacoba Pieternella Becker, † na 20 jan. 1886; zij hertr. ’s-Gravenhage 20 jan. 1886 Willem Christiaan Lagermans.

IIIa. Pieter Drie, geb. Utrecht 8 juni 1824, regenschermmaker (1849, 1852), winkelier (1859), † Utrecht 14 maart 1859, tr. 1e Utrecht 11 april 1849 Jacoba Velings (Weelings), geb. Utrecht 17 juni 1827, † ald. 10 juli 1849, dr. van Hendricus Velings en Cornelia Kok; tr. 2e Utrecht 28 april 1852 Maria van den Hurk, geb. Jutphaas 7 juli 1830, † na 1 juni 1887, dr. van Arnoldus en Elisabeth Schreurs.
Uit het tweede huwelijk:
1. Maria Elisabeth Drie, geb. Utrecht 17 febr. 1853, † ald. 7 sept. 1855.
2. Jacobus Drie, geb. Utrecht 22 april 1854, † ald. 8 aug. 1855.
3. Arnoldus Hendrik Jacobus, volgt IV.
4. Pieter Jacobus Drie, geb. Utrecht 8 jan. 1858, parapluiemaker (1876), † ’s-Hertogenbosch 30 juni 1876.
5. Petrus Stanislaus Drie, geb. 11 mei 1859, † Utrecht 7 juli 1859.

IV. Arnoldus Hendrik Jacobus Drie, geb. Utrecht 8 maart 1856, parapluiemaker (1887, 1891), winkelier (1900), † Utrecht 19 maart 1900, tr. Utrecht 1 juni 1887 Catharina Johanna Beumer, geb. Utrecht 11 nov. 1856, † ald. 9 febr. 1914, dr. van Johannes Albertus en Johanna Maria Barbara Adam; zij hertr. Utrecht 9 april 1902 Leendert Christiaan Hendrikus Mutsaers.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna Arnoldina Petronella Drie, geb. ’s-Gravenhage 24 nov. 1888, kantoorbediende, † Oisterwijk 7 april 1977.
2. Henriëtte Johanna Maria Drie, geb. Utrecht 27 jan. 1891, onderwijzeres (1919), winkelierster in herenmode artikelen, † Woerden 14 nov. 1972, tr. Woerden 9 jan. 1919 Frans Joseph Forsthövel, geb. Woerden 14 mei 1888, kleermaker (1919), † Woerden 24 febr. 1925, zn. van Ferdinandus en Catharina Weijand.
3. Arnoldus Hendrik Jacobus, volgt V.
4. Catharina Johanna Maria Drie, geb. Utrecht 13 april 1894, † ald. 27 maart 1918.

V. Arnoldus Hendrik Jacobus Drie, geb. Utrecht 2 okt. 1892, kantoorbediende (1923, 1937), † Utrecht 8 aug. 1953, tr. 1e Utrecht 15 aug. 1923 (echtsch. ingeschr. ald. 1 aug. 1935) Jurriana Johanna Margaretha van Katwijk, geb. Rotterdam 20 febr. 1893, † ald. 24 febr. 1950, dr. van Arie Cornelis en Jeske van der Laan; tr. 2e Utrecht 22 juli 1937 Cornelia Johanna Ruijs, geb. Utrecht 21 nov. 1913, † ald. 12 aug. 2004, dr. van Cornelis Johannes en Grietje Kramer.
Uit het eerste huwelijk:
Jetske Drie, geb. Utrecht 25 mei 1929, † Rotterdam 14 dec. 2002, tr. Rotterdam 2 jan. 1953 Clement Guillaume Vandersmissen, geb. Rotterdam 31 dec. 1900, † ald. 13 april 1970.

IIIb. Jacobus Drie, geb. Utrecht 24 jan. 1827, pettenmaker (1845, 1850), † Utrecht 21 febr. 1855, tr. 1e Utrecht 16 juli 1845 Elisabeth Johanna Stekelenburg, geb. Utrecht 13 maart 1827, † ald. 27 okt. 1847, dr. van Anthonie en Anna Margaretha Dreverman; tr. 2e Utrecht 1 mei 1850 Maria Louisa Gijsberta Stringe, geb. Utrecht 6 april 1822, † Zeist 10 nov. 1872, dr. van Jacobus en Antonia Margrita Bartels; zij hertr. na 1855 Johannes Simon de Ras.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Elisabeth Drie, geb. Utrecht 3 april 1846, † ald. 13 juni 1849.
2. Anna Margaretha Elisabeth Drie, geb. Utrecht 5 okt. 1847, † ald. 20 juli 1849.
Uit het tweede huwelijk:
3. Levenloze zoon, geb. Utrecht 16 jan. 1852.
4. Levenloze zoon, geb. Utrecht 29 mei 1853.
5. Jacobus Drie, geb. Utrecht 15 sept. 1854, † ald. 6 dec. 1854.


(Rob van Drie, versie 1 maart 2016)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten