Kadaster 1832


De buurtschap Drie telde in 1832 vijf huizen, met meer of minder land daarbij, vooral akkerland. Het agrarische complex werd omgeven door het hakhout en de opgaande bomen van het Speulderbosch. Dat kunnen we opmaken uit de gegevens van het kadaster, dat in dat jaar ingevoerd werd. Het voorbereidende werk hiervoor was gedurende de twintig jaar daarvoor gedaan door landmeters die door het land trokken. Ze tekenden kaarten waarin ze de percelen van nummers voorzagen, De belangrijkste kaart was het minuutplan. De perceelsnummers vinden we ondermeer terug in de oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT).

Op basis van de informatie in de oorspronkelijke aanwijzende tafel kleurde ik de percelen van de vijf eigenaren van het onroerend goed in Drie. Dat levert het volgende kaartbeeld op.


Het buurtschap Drie in het minuutplan 1832, met de bezittingen van Aalt Pater (bruin), Jan Joachim van den Bosch (geel), Klaas den Herder (blauw),  Peter van den Esscher (groen) en het Speulderbosch (paars)

De vijf eigenaren waren:

Aalt Pater (bruin)

Aalt Pater (aanneming van de naam Pater te Ermelo 14 aug. 1812), geb. Houtdorp 6 jan. 1776, ged. Garderen 7 jan. 1776 landbouwer, ovl. Drie 9 aug. 1841, zn. van Evert Stevensen en Aartje Jans, tr. Lijsbeth Jans Goodschalk, geb. Speulde 4 jan. 1780, ged. Garderen 9 jan. 1780, ovl. Drie 15 febr. 1833, dr. van Jan Janse en Gaartje (Gerritje) Rijks.


Doop van Jan, zoon van  Jochem Janssen en Willemptjen Jan, Garderen 18.6.17

Jan Jochem (Joachim) van den Bosch (geel)

Jan Jochem van den Bosch, geb. Drie 15 juni 1786, ged. Garderen 18 juni 1786, landbouwer, boswachter (1839), ovl. Drie 15 juni 1839 (F nr. 2), zn. van Jochem Janssen en Willemptjen Jans, tr. Ermelo 20 april 1815 Wijmpje Jans Goodschalk, geb. Speulde 13 okt. 1776, ged. Garderen 20 okt. 1776, ovl. Speulde 9 maart 1853 (akte 22), dr. van Jan Janse en Gaartje (Gerritje) Rijks.

Peter van den Esscher (groen)

Peter Willemsen van den Esscher(t) (Nesschert), ged. Epe 27 nov. 1785, landbouwer te Ermelo, te Hierden, ovl. Hierden 16 febr. 1862,  zn. van Willem Willems en jantje Peters, tr. 1e  Garderen 10 nov. 1805 Annetje Hendriks (van den Heg), geb. Kootwijk, ovl. Ermelo 15 sept. 1820, dr. van Hendrik Gerritsen en Lubbertje Hendriks; tr. 2e Ermelo 16 jan. 1823 Aaltje Hendriks Brouwer, ged. Harderwijk 10 juli 1768, landbouwster (1823), ovl. Hierden 29 jan. 1847, dr. van Hendrik Aarsen Brouwer en Metje Dirks.


Klaas den Herder (blauw)

Klaas den Herder, geb. Speuld, ged. Garderen 24 jan. 1779, schaapherder (1819), daghuurder, ovl. Ermelo 14 maart 1831 (F nr. 4), zn. van Hendrik Janssen en Gaartje (Gerritje) Klaassen, ondertr. Ermelo 20 sept. 1806, tr. Garderen 21 sept. 1806  Willemina Derks Veenhuizen, geb. Apeldoorn [omstr. 1769], won. Drie 1806, ovl. Apeldoorn 8 dec. 1847. 


Het Speulderbosch

Het Speulderbosch was eigenaar van het Boshuis, met erf, schuur en bijbehorende agrarische percelen. De kadasteradministratie noemt niet de gebruiker hiervan.

Waarschijnlijk was dit Hendrik Hendriksen van den Bosch. We zien hem bijvoorbeeld in 1820 optreden als aangever van het overlijden van Annetje Hendriks van den Heg, samen met Jan Jochem van den Bosch. Beiden wonen dan te Drie. Zijn zoon Jan Hendriks van den Bosch (1814-1869) woont op deze lokatie in 1850 (volgens het bevolkingsregister, wijk F nr. 2).

Hendrik Hendriksen van den Bosch, geb. Leuvenum 8 nov. 1776, ged. Ermelo 10 nov. 1776, won. Drie 1806, landbouwer, ovl. Drie 23 mei 1844, zn. van Hendrik Hendriksen en Willemtje Jans, ondertr. Garderen 22 febr. 1806 Teunisje Jans Goodschalk, geb. Speulde 9 sept. 1782, ged. Garderen 22 sept. 1782, won. Speulde 1806, ovl. Drie 15 april 1863, dr. van Jan Janse en Gaartje (Gerritje) Rijks.

Hendrik Hendriksen van den Bosch en Jan Jochemsen van den Bosch waren halfbroers, beiden zoons van Willemtje Jans. De eerste was een zoon uit haar eerste huwelijk, met Hendrik Hendriksen, de tweede uit haar tweede huwelijk, met Jochem Jansen.Bron: Een scan van het minuutplan van de kadastrale gemeente Ermelo, sectie D, blad 2, waarop Drie te vinden is, en van de oorspronkelijke aanwijzende tafel, is te vinden in de beeldbank van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE): minuutplan en OAT 


Rob van Drie, versie 7 mei 2016.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten